వియత్నాంలో షూ ఫ్యాక్టరీ

పాదరక్షల ఫ్యాక్టరీ

· 2003లో స్థాపించబడింది
· సిబ్బంది: 2000
· ప్రాంతం: 30,000 M2
· ఉత్పత్తులు: ఫ్లిప్ ఫ్లాప్‌లు, చెప్పులు, లేడీ క్యాజువల్, స్నీకర్స్ మొదలైనవి
· ఉత్పత్తి సామర్థ్యం: 300,000 జతల / నెల 3,600,000 జతల / సంవత్సరం
.నమూనా సామర్థ్యం: 500 జతల / నెల

20220507180655
20220507180706

ఒక ప్రావిన్స్

.2013 కెపాసిటీ
.రోజువారీ - ఒక పంక్తికి 1,300 జతల
.నెల - 100,000 జతల
.సంవత్సరానికి - 1,200,000 జతల
.986,160 జతల కుట్టడం
.1,214,400 జతలను సమీకరించడం.
· 410 మంది ఉద్యోగులు
· 6 సమూహ కుట్టు పంక్తులు

_20220507180701
20220507180632
20220507180711